Barnekor


Barnekoret starter opp igjen etter ferien 7. september.

Barnekoret er for 7- til 12-åringer og blir hver torsdag (unntatt ferier) fra kl. 14:30 - 15:30 i Brønnøy kirke. 

Alle er velkommen.

 

 

 

Tegningen er laget av Gustavo Rezende fra Pixabay

 

Tilbake