Temakvelder for voksne


Brønnøy menighet legger til rette for temakvelder med fokus på ulike temaer og diakonale utfordringer. Målgruppe er i hovedsak voksne (fra unge til eldre voksne) bosatt i Brønnøy – og gjerne også fra andre steder på Sør-Helgeland.

 

Dette håper vi kan være en god møteplass med mulighet for enkel servering, prat og godt fellesskap rundt bordene. Sammen kan vi løfte og styrke gode verdier vi ønsker å bygge våre liv og vårt lokalsamfunn på.

Samlingene legges stort sett  til Kefas, menighetshuset vårt i Dr. Møllersgt. 2. Huset er godt egnet og har tilgjengelig atkomst for alle. Kveldene vil i hovedsak ha fri entré, med mulighet til å legge igjen noen «kaffekroner».

program for våren 2023 er ennå ikke helt avklart. Det legges ut her så snart det er på plass. Følg med!

 

Under kan du se eksempler på tidligere temakvelder.

Program høsten 2022:

Tirsdag 30. august kl. 19.00 på Kefas

Innledning ved diakon Gry Netland-Ebbesen                                                                 – orientering om temakveldene/innspill til nye tema ønskes

Hovedforedrag ved Even Borch: «Er vår nordnorske gudstro god nok»? «Nord- Norge har i flere hundre år vært langt borte fra de sentra der viktige beslutninger har blitt tatt, både politisk og kirkelig. Det tror jeg har preget oss mer enn vi ofte er klar over. I noen tilfeller har det slått ut i mindreverdighetskompleks. Andre ganger i opposisjon og tydelig selvhevdelse. Å være bevisst på dette kan hjelpe en til å bli trygg på ens egen historie og bakgrunn. Jeg tenker at vi har mye, både i forholdet til naturen og i vår historie, som er en ressurs, også når det gjelder religion og gudstro. Det har jeg lyst å snakke til og med Brønnøyværingene om.»

 

Tirsdag 20. september kl. 18.00-20.00 på Frivilligsentralen (påmelding)

Inspirasjonsseminar om selvhjelp og selvhjelpsgrupper ved Lizett Skottestad (Selvhjelp Norge)

For mer informasjon, se invitasjon her.

 

Onsdag 9. november kl. 19.00 på Kefas

Temasamling om sorg og sorggrupper. Hovedforedrag ved sokneprest Anne Jørstad. Flere medvirker.

 

Tilbake