Årsmøte i Brønnøy menighet


Brønnøy menighet avholder årsmøte i Brønnøy kirke, søndag 4. juni, rett etter gudstjenesten. Saker som ønskes tatt opp, må meldes inn til kirkekontoret innen onsdag 31. mai.

Tilbake