Konfirmantpåmelding
Velfjord/Tosen menighet


Konfirmanten
Jeg melder meg med dette på til konfirmantundervisningen i Velfjord og Tosen menighet. For å få størst mulig utbytte av konfirmasjonstiden vil jeg slutte opp om konfirmantprogrammet og følge de regler som gjelder.

Fyll ut feltene med informasjon om deg selv.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite?

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Vi ønsker at ungdommen vår skal delta i konfirmasjonstiden og vil legge forholdene til rette for at han/hun kan delta i konfirmantprogrammet og få størst mulig utbytte av konfirmasjonstiden.

Kommentar:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilder?

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Vi ønsker at ungdommen vår skal delta i konfirmasjonstiden og vil legge forholdene til rette for at han/hun kan delta i konfirmantprogrammet og få størst mulig utbytte av konfirmasjonstiden.

Kommentar:

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Brønnøy kirkelige fellesråd
Organisasjonsnummer: 976 999 932

Konfirmantpåmelding Beløp: kr 900,00 (NOK) 
              
Alle opplysninger behandles konfidensielt.